PRIHLÁŠKA

OFICIÁLNA PRIHLÁŠKA NA PRETEK KYNOLOGICKÝCH DVOJÍC 2018

vyplnením a odoslaním ( podaním ) prihlášky súhlasím so stanovami a pravidlami preteku ako i s podmienkami účasti na Preteku kynologických dvojíc 2018

vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu pretekdvojic@gmail.com alebo na adresu : Jakub Chorvát, Rybárska 1121/21, 03853, Turany a to najneskôr do

15. 9. 2018