O PRETEKU

Pretek kynologických dvojíc

 Organizácia pretekov je založená na myšlienke ktorá vychádza z minulosti. V priestoroch športovej strelnice Tibín v Turanoch nad Váhom tieto preteky niesú žiadnou novinkou. Už niekoľko rokov späť sa tu konalo početné množstvo ročníkov tohto preteku. Je to zaujímavý prebor ktorý má a mal veľmi zvučné meno v povedomí kynologickej verejnosti. 

     Priťahuje najmä možnosťou súťažiť ako tím a reprezentovať tak ktorýkoľvek klub športovej kynológie alebo svoju osobnosť. Pretekári tu vo dvojici súperia o veľmi pekné ceny. Z Turian tiež neodídu na prázdno osobitne ohodnotení pretekári ktorí dosiahli v jednotlivých disciplínach najlepšie bodové ohodnotenie. Pribúda i cena pre najsympatickejší výkon pretekov, ktorú dostane jednotlivec a jeho pes ( tu víťaza zvolí komisia zložená z figurantov, rozhodcu, vedúceho plochy a organizátorov ) .

     Samotný pretek sa nesie v duchu Národného skúšobného poriadku SVV 1. Figurovať pretek budú : Milan Štípala, Michal Vráb.  Preteky bude rozhodovať Bc. Andrea Adamčiaková.

     Zatriedenie úloh súťažiacich a ich psov vo dvojici sa bude odvíjať od následovného modelového príkladu. 

PES č. 1 Vykonáva cviky poslušnosti + pachové práce. 

PES č. 2 Vykonáva cviky poslušnosti + obranárske práce


Systém bodového hodnotenia : 

Každá disciplína bude posudzovaná zvlášť s maximálnym počtom dosiahnutých bodov 100. 

To znamená, že každý pretekár môže dosiahnúť maximálny počet bodov 200.

Spolu môže jedna dvojica získať dohromady 400 bodov.

PRÍKLAD : PES č. 1  poslušnosť : 94, stopa 95 - spolu 189 bodov

                  PES č. 2 poslušnosť 80, obrana 99 - spolu 179 bodov  

DVOJICA teda získava spolu 368 bodov a s týmto bodovým ziskom sa umiestňuje na príslušnom mieste v konečnej tabuľke.


MIESTO A DÁTUM KONANIA

6. OKTÓBER 2018     /      Športová strelnica Tibín, Turany nad Váhom 

PROGRAM

REGISTRÁCIA - 7:00

PACHOVÉ PRÁCE - 8:00

CVIKY POSLUŠNOSTI - 10:00 / 11:00

OBRANÁRSKE PRÁCE - 14:00

PROGRAM A VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV - 16:00

ODOVZDÁVANIE CIEN - 16:30

UKONČENIE PRETEKOV A POĎAKOVANIE - 17:00 / 17:30

Pohľad do minulosti ( nultý ročník konania pretekov 1998 )